Col·laboració com a pilot de drone, en el video de publireportàtge de l’art de la pesca del Puerto de la Caleta, Málaga.

www.metrocurt.com